Các bộ phận xử lý không khí ở nhiệt độ cao FK có thể chạy hoạt động liên tục hơn 60 phút ở nhiệt độ làm việc 300oC và sẽ không bị hỏng sau 20 giờ hoạt động liên tục mỗi lần ở nhiệt độ làm việc 100oC.

Tuân thủ yêu cầu "Quạt hút khói cho các thông số kỹ thuật chữa cháy" của JB / T 10281-2014, giúp một số nhà sản xuất quạt vượt qua thử nghiệm GA211 "Phương pháp kiểm tra chịu nhiệt độ cao cho quạt chữa cháy trong hệ thống thông gió" và nhận chứng chỉ 3C.


kiểm tra nhiệt độ cao.png