Một điểm dừng của tất cả các loại đơn vị vòng bi
High Temperature Bearing Units

-40℃ to +400℃

Customized Bearing Units

Shorter lead time

Agricultural Bearings

from single lip to 7th lips sealing solution

Air Handling Bearing Units
High Speed Bearing Units
Corrosion Resistant Bearing Units

Instead of Stainless Steel Bearing Units

Insert Bearing

37 series

from ID=8mm to ID=140mm

FOCUS 50 NĂM TRÊN ĐƠN VỊ VÒNG BI
Vỏ Plummer
Maintenance Free Bearing Units
service

FK Professional Bearing Unit brand in China

Tập đoàn FK mang là tiêu chí chính của 6 tiêu chuẩn đơn vị vòng bi quốc gia Trung Quốc và 7 tiêu chuẩn đơn vị vòng bi công nghiệp Trung Quốc

Tìm kiếm mang

Sản phẩm

COPYRIGHT © 2019 FK BEARING GROUP CO.,LTD

Follow Us: