Độ chính xác của vòng bi chèn

1.  Radial Interna l Giải phóng mặt bằng của vòng bi chèn

2. Độ  chính xác của vòng ngoài

3. Độ  chính xác của vòng trong


Độ chính xác của nhà ở mang

1.  Dung sai đường kính lỗ hình cầu của vỏ

khoan dung của hình cầu-đường kính-đường kính của housings.jpg

2.  Dung sai của chiều cao trung tâm khối gối

dung sai của gối-block-centre-height.jpg

3.  Dung sai của nơi ở

khoan dung của nhà ở.jpg

4.  Dung sai không xác định của vật đúc

unspecified-khoan dung của castings.jpg

5.  Dung sai của vỏ thép ép

khoan dung của thép ép-housings.jpg