Chống ăn mòn chịu được 480 giờ thử nghiệm phun muối

CR.jpg