Để giúp phục vụ khách hàng của chúng tôi, hãy để người dùng internet di động nhận được thông tin công ty của chúng tôi một cách thuận tiện, FK tạo tài khoản chính thức wechat ngay bây giờ.  Tài khoản chính thức của FK bao gồm thông tin giới thiệu công ty, triển lãm sản phẩm, dịch vụ kỹ thuật, v.v. Chúng tôi cũng sẽ đẩy thông điệp mới nhất của chúng tôi.
Chào mừng bạn đến theo dõi tài khoản chính thức của FK, phương pháp để theo dõi chúng tôi:  
1. Đăng nhập wechat, tìm bạn bè, tìm kiếm mang fk
hoặc
2. Quét theo mã QR của chúng tôi.
FK Tạo tài khoản chính thức của Wechat