Gần đây, FK Bear Group bắt đầu sử dụng gói carton thiết kế mới.  Có 2 điều chỉnh chính trong thiết kế mới.
1. Tăng cường độ của thùng carton, tránh hư hỏng trong quá trình vận chuyển
2. In hướng dẫn cài đặt trên thùng carton, giúp người dùng cài đặt sản phẩm của chúng tôi một cách chính xác, tránh thất bại do cài đặt sai.
Nếu bạn có bất kỳ ý kiến ​​về gói của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi:  export@fk-bear.com .